Historie

  • Home
  • Informatiepagina's
  • Historie

Vereniging HALL is opgericht op 11 januari 2012

Hoe is een en ander tot stand gekomen:
Op het concours van het Twentse Ros Lonneker hebben een aantal enthousiaste mensen meerdere keren een shownummer van oude landbouwaanspanningen gegeven. Dit was telkens een groot succes. De oude landbouwwerktuigen hebben we aanvankelijk geleend bij landbouwers, die deze nog in hun bezit hadden.

Na een aantal jaren de landbouwwerktuigen geleend te hebben en we nogmaals kwamen vragen om deze te lenen, werd ons gezegd dat, als wij deze werktuigen goed zouden bewaren, we deze dan wel in bezit mochten houden. Hiervoor waren we natuurlijk zeer dankbaar. En zo is de verzameling begonnen.

Vervolgens kwam bij ons de vraag, waar kunnen we deze werktuigen droog opslaan en onderhouden, zodat deze behouden blijven. De eerste opslag was bij erve De Kuper, daarna op het vliegveld. Korte tijd later werd de opslag verplaatst naar de Demmer en momenteel is de opslag bij de familie Levink (Assink).

In 2003 hebben Johan Punte en Harry Levink een eerste gesprek gehad met het bestuur van de Lonneker Molen met de vraag of het mogelijk is om een museum te realiseren bij de Molen waar oude landbouwwerktuigen tentoongesteld kunnen worden.

Na jarenlang beraad is er toen besloten om een commissie in het leven te roepen die onderzoek doet naar de haalbaarheid hiervan. In deze commissie hadden zitting 2 ambtenaren van de gemeente Enschede, 2 leden van de Dorpsraad Lonneker, 2 bestuursleden van de Lonneker Molen, 2 leden van de later op te richten vereniging HALL en 1 vertegenwoordiger van de Heidemaatschappij.

Na 4 jaar onderzoek en vergaderingen kwam er een rapport met een financiële onderbouwing. Daarna is HALL opgericht als partij voor de aanvraag van de bouwvergunning en realisatie van de bouw namelijk een grote dichte schuur, een wagenloods, een ontvangstgebouw, een graan- en  bakspieker. Toen de wijziging van het bestemmingsplan was aangevraagd en de bouwaanvraag klaar lag stemde het bestuur van de Lonneker Molen in eerste instantie hier tegen. Uiteindelijk is men toch tot overeenstemming gekomen en is de prachtige wagenloods inmiddels gerealiseerd. We hopen ook de overige plannen te kunnen uitvoeren.  

Share our website